Дневна карта

Приликом плаћања дневне карте, на месту уплатиоца потребно је да унесете своје име и презиме, као и адресу становања. На месту позива на број уносите регистарску ознаку аутомобила на које је пристигла дневна карта или број дневне карте. Шифра плаћања је 289.

Пример уплате дневне карте: