Жута зона

У жутој зони време паркирања није ограничено. Цена паркирања за сваки започети сат износи 45,00 динара. Кратки број за уплату паркинга СМС-ом у жутој зони је 9242.

Списак улица које се налазе у жутој зони:

Ђуре Ђаковића,

Трг Лазара Нешића,

Максима Горког (од Ђуре Ђаковића до Штросмајерове),

Босе Милићевић,

Парк Рајхл Ференца,

Васе Стајића (од Ђуре Ђаковића до Босе Милићевић),

Бошка Вујића,

Змај Јовина,

Панчевачка,

Вука Караџића (од Панчевачке до Васе Стајића),

Матије Корвина (од Змај Јовине до Васе Стајића),

Простор између улица Суботе Врлића, Змај Јовине и Трга Синагоге,

Суботе Врлића,

Трг Синагоге,

Партизанска,

Трг Јакаба и Комора (изузев дела који припада Затвореном паркингу “Млечна пијаца”),

Жарка Зрењанина (од Трга Јакаба и Комора до Јожефа Атиле),

Трг Жртава фашизма и Трг Свете Терезије,

Иштвана Сечењија,

Иштвана Ивањија,

Јожефа Атиле (од Жарка Зрењанина до Николе Кујунџића),

Николе Кујунџића,

Сомборски пут (од Матка Вуковића до Загребачке),

Харамбашићева (од Сомборског пута до Максима Горког),

Динка Златарића,

Матије Гупца (од Матка Вуковића до Максима Горког),

Петра Драпшина,

Ендреа Бајчи Жилинског,

Бледска,

Целовечка (од Суботе Врлића до Змај Јовине),

Кошут Лајоша,

Првомајска (од Максима Горког до Мирка Боговића),

Цара Лазара (од Змај Јовине до Милоша Обилића).