Затворена паркиралишта

На затвореном паркингу “Млечна пијаца” могу се паркирати моторна возила, комби возила и теретна доставна возила. Наплата накнаде за коришћење паркинг места врши се радним данима и недељом, од 5 до 17 часова, када функционише систем контролисаног уласка и изласка возила, с’ тим да не постоји временско ограничење паркирања.

На затвореном паркингу “Отворени универзитет” могу се паркирати моторна возила и аутобуси. Наплата накнаде за коришћење паркинг места врши се радним данима од 7 до 23 часа, и суботом од 7 до 14 часова, с’ тим да не постоји временско ограничење паркирања.

Цена услуге коришћења паркинг места на затвореним паркиралиштима зависи од трајања паркирања, а плаћање се може извршити на један од следећих начина:

  • накнадно, инкасанту, приликом напуштања паркиралишта (у готовини),
  • уплатом преко регистарских ознака (ЕНП таг – активација и допуне врше се искључиво на благајни предузећа),
  • унапред, куповином претплатне карте.

У дане државних и верских празника који се празнују нерадно, не врши се наплата накнаде.