Контакт

ЈКП “Паркинг” Суботица

Ђуре Ђаковића 23/II

24000 Суботица

Бесплатни број телефона (за позиве из фиксне мреже): 0800 333 024

Рекламације: 024/694-961

е-маил: jkpparking.reklamacije@gmail.com

Пословође: 024/694-180

Централа: 024/694-200

Паук, депо: 024/555-311

е-маил: jkpparking@gmail.com