Картице

Паркинг картице се могу пронаћи у оближњим трафикама, при
чему се можете одлучити за куповину картице у трајању од сат времена, два сата
или пословну карту.

Након куповине картице, неопходно је да на истој обележите
годину, месец, дан, сат и минут почетка Вашег паркирања, а затим да је
поставите на видљиво место у возилу.