О нама

Јавно комунално предузеће “Паркинг” Суботица је основано 1998. године са циљем организације, одржавања и унапређења паркинг простора на територији Града Суботице.

Предузеће обавља послове од општег интереса који подразумевају следеће комуналне делатности:

 • одржавање јавних простора за паркирање,
 • наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
 • изградња нових простора за паркирање,
 • изградња јавних гаража,
 • одношење и чување непрописно паркираних возила,
 • изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
 • обележавање хоризонталне сигнализације.

У домен рада ЈКП “Паркинг” Суботица спадају и следеће делатности:

 • фарбање паркинг простора,
 • чишћење снега у зимском периоду са паркинг простора,
 • превоз терета за потребе Градске управе, јавних предузећа и других наручилаца,
 • пружање услуга шлеп службе.

Организационо предузеће је подељено на Опште послове, на део за Контролу и наплату (на отвореним и затвореним паркинзима) и Депо (простор за одлагање и чување одвежених, непрописно паркираних возила).

При оснивању, СО Суботица је поверила предузећу око 1.800 паркинг места. Улагањем из сопствених извора и континуираним радом на побољшању квалитета наших услуга, у протеклом периоду изграђени су нови паркинг простори. Тренутно, број расположивих места за паркирање достиже цифру од око 3000.