Паркинг простор “Депо”

Ограђени простор на локацији Изворска бб у Суботици, поред намене одлагања принудно уклоњених возила, служи и као паркиралиште за комбиновано паркирање више врста возила: за теретна моторна возила, прикључна возила, аутобусе и путничка возила.

Корисници паркиралишта на Паркинг простору “Депо” плаћају цену коришћења паркиралишта у складу са Ценовником, у зависности од врсте паркираног возила и од трајања паркирања (дневна накнада, месечна накнада).

Плаћање накнаде за паркирање на Паркинг простору “Депо” могуће је на један од следећих начина:

  • инкасанту на Паркинг простору “Депо”,
  • унапред, плаћањем месечне накнаде, на основу закљученог уговора о коришћењу паркинг места.