Плава зона

У плавој зони време паркирања није ограничено. Цена паркирања за сваки започети сат износи 30,00 динара. Кратки број за уплату паркинга СМС-ом у плавој зони је 9244.

Списак улица које се налазе у плавој зони:

Шеноина,

Павла Штоса,

Ивана Горана Ковачића,

Максима Горког (од улице Браће Радића до Трга Лазара Нешића),

Трг Лазара Нешића (од улице Максима Горког до Пушкиновог трга),

Браће Радића (од улице Максима Горког до улице Ивана Горана Ковачића).