Повлашћене и претплатне паркинг карте

Повлашћене паркинг карте

Физичка лица – станари имају могућност коришћења паркиралишта под повлашћеним условима уколико им предузеће, на основу поднетог захтева, одобри право на повлашћену паркинг карту. Услов за стицање права је да је физичко лице (станар) пријављен на адресу становања на подручју зоне за коју тражи повлашћену паркинг карту, као и да је возило регистровано на име станара (прихвата се и уговор о купопродаји или уговор о поклону). Период издавања повлашћене паркинг карте, у зависности од захтева корисника, може бити најмање 30 дана, а најдуже годину дана, само за једно возило у власништву.

Лица са посебним потребама – инвалиди такође могу користити јавна паркиралишта под повлашћеним условима уколико им предузеће, на основу поднетог захтева, призна право на повлашћену паркинг карту. Корисници повлашћене паркинг карте користе паркинг места која се у складу са прописима о безбедности саобраћаја посебно означавају.

*** НАПОМЕНА: При првој куповини повлашћене паркинг карте неопходно је доставити саобраћајну дозволу и личну карту на увид. Достављање докумената могуће је извршити на благајни предузећа или електронским путем на jkpparking.fin@gmail.com.

Претплатне паркинг карте

Плаћање накнаде за коришћење паркинг места може се извршити куповином претплатне паркинг карте. Куповину исте можете обавити на благајни предузећа или електронским путем. Сходно својим потребама, корисници се опредељују за појединачну зону (I,II,III,IV), или куповину месечне претплате која обухвата све наведене зоне (претплата се не односи на затворена паркиралишта), као и за период важења претплатне карте. Период претплате може бити 1, 3, 6 или 12 месеци.

*** НАПОМЕНА: При првој куповини претплатне паркинг карте неопходно је доставити саобраћајну дозволу на увид. Достављање докумената могуће је извршити на благајни предузећа или електронским путем на jkpparking.fin@gmail.com.