Црвена зона

У црвеној зони време паркирања није ограничено. Цена паркирања за сваки започети сат износи 55,00 динара. Кратки број за уплату паркинга СМС-ом у црвеној зони је 9241.

Списак улица које се налазе у црвеној зони:

Матије Корвина (од Васе Стајића до улице Корзо),

Корзо,

Бранислава Нушића,

Владимира Назора,

Иве Војновића,

Цара Душана,

Вука Караџића (од Васе Стајића до улице Корзо),

Васе Стајића (од Партизанске до Ђуре Ђаковића),

Браће Радић (од Албе Малагурског до Максима Горког),

Рудић улица,

Матка Вуковића,

Штросмајерова,

Аге Мамужићa,

Албе Малагурског,

Лањи Ернеа,

Димитрија Туцовића,

Трг Републике,

Трг Слободе.