DOKUMENTI

Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-20 6
2 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-20 30
3 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-20 36
4 GORIVO - JN MV D 5-20 33
5 IZMENA PLANA JN ZA 2020 26
6 PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 32
7 IZGRADNJA I PROŠIRENJE P. M. NA OTVORENOM UNIVERZITETU - JN MV R 4-19 139
8 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-19 192
9 ULIČNI TERMINAL - JN MV D 7-19 274
10 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-19 274
11 NOVI BICIKLI - JN MV D 8-19 242
12 IZGRADNJA MONTAŽNO - DEMONTAŽNE GARAŽE NA DEPOU - JN MV R 3-19 257
13 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-19 256
14 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA - JN MV U 1-19 427
15 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-19 353
16 IZMENA PLANA II 270
17 IZMENA PLANA I 280
18 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-19 334
19 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-19 367
20 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-19 296
21 PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 308
22 GORIVO - JN MV D 5-19 328
23 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-18 407
24 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-18 397
25 ULIČNI TERMINAL (SMART STREET) - JN MV D 8-18 931
26 NAPLATNO MESTO BR.2 - JN MV D 7-18 467
27 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-18 471
28 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-18 486
29 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-18 526
30 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-18 487
31 GORIVO - JN MV D 5-18 495
32 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-18 565
33 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-18 566
34 PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 556
35 OPREMA ZA ZATVORENI PARKING - JN MV D 12-17 677
36 SLUŽBENI AUTOMOBIL - JN MV D 10-17 654
37 RAČUNARI I ŠTAMPAČI JN MV D 2-17 662
38 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-17 1337
39 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 5-17 706
40 LICITACIJA 736
41 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 786
42 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 761
43 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 660
44 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 793
45 GORIVO - JN MV D 7-17 745
46 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 800
47 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 752
48 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 736
49 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 685
50 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 730
51 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 718
52 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 737
53 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 821
54 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 825
55 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 853
56 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 920
57 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 1016
58 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 986
59 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 1090
60 GORIVO - JN MV D 5-16 1099
61 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 1205
62 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 1112
63 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 1031
64 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 1097
65 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 1079
66 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 1064
67 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 1349
68 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 1359
69 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1227
70 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 1451
71 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 1481
72 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 1652
73 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 1496
74 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 1520
75 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 1599
76 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 2011
77 GORIVO - JN MV D 5-15 1715
78 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 1773
79 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 1970
80 RAČUNARI - JN MV D 1-15 1577
81 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 1989
82 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 1689
83 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 1698
84 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 1656
85 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 1770
86 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 1763
87 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 1751
88 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 1880
89 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1922
90 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 1701
91 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 1813
92 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 1723
93 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 2033
94 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 1806
95 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 1703
96 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 1750
97 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 1648
98 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 1821
99 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1829
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

ČETIRI ZONE

 

ČETIRI ZONE

Prednost dnevnih karata

Mogućnost da građani naše usluge koriste na najkvalitetniji i najbolji mogući način navela nas je da još od prvog jula u Subotici promenimo sistem naplate i umesto sedam uvedemo četiri parking zone u užem centru grada (crvena, žuta, plava,zelena). Takav znatno jednostavniji sistem naplate umnogome će olakšati građanima parkiranje.

Takođe, novina u cenovniku  "Parkinga" je da  se pored dnevnih karata za parkiranje, koji  se  prodaju   u kioscima, ona  mogu kupiti i putem SMS-a. Dnevna karta u crvenoj košta 300,00 dinara - bez vremenskog ograničenja (SMS 9245), a 190,80 dinara u žutoj i plavoj zoni, takođe bez vremenskog ograničenja(SMS 9246). Ukoliko, dakle, kupite  dnevnu  kartu -  imate pravo da parkirate ceo dan na istom mestu, s tim što dnevna karta za žutu i plavu zonu podrazumeva pravo korisnika da u toku dana koristi obe zone.