Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 LICITACIJA 41
2 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 74
3 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 81
4 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 84
5 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 112
6 GORIVO - JN MV D 7-17 116
7 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 107
8 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 121
9 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 126
10 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 107
11 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 131
12 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 159
13 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 163
14 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 214
15 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 243
16 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 242
17 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 329
18 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 373
19 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 320
20 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 442
21 GORIVO - JN MV D 5-16 449
22 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 459
23 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 492
24 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 446
25 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 490
26 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 479
27 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 497
28 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 698
29 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 766
30 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 689
31 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 836
32 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 910
33 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 1058
34 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 913
35 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 941
36 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 1008
37 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 1440
38 GORIVO - JN MV D 5-15 1081
39 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 1125
40 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 1276
41 RAČUNARI - JN MV D 1-15 993
42 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 1254
43 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 1110
44 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 1119
45 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 1103
46 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 1175
47 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 1199
48 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 1228
49 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 1259
50 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1256
51 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 1144
52 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 1228
53 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 1196
54 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 1499
55 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 1224
56 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 1206
57 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 1207
58 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 1113
59 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 1280
60 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1278
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

Invalidska parking karta

Invalidska parking karta za 2013. godinu

Izdavanje invalidskih parking karata za 2013. godinu vrši se u prostorijama JKP "Parking" Subotica u Ulici Đure Đakovića 23/II, a zamena starih za nove vršiće se do kraja januara 2013. godine. Podnosiocu zahteva se može izdati najviše jedna povlašćena invalidska parking karta koju može koristiti isključivo za vozilo za koje je ona izdata.
Povlašćena invalidska kartica je BESPLATNA, nema vremensko ograničenje  i važi na svim parkiralištima na kojima JKP "Parking" vrši naplatu, ali samo na mestima obeleženim za parkiranje invalida.
Potrebna dokumentacija:
- Fotokopija lične karte (original na uvid),
- Fotokopija saobraćajne dozvole (original na uvid),

- 1 fotografija  (kao za ličnu kartu ili pasoš),
- Fotokopija Rešenja o stepenu ili procentu invaliditeta izdatog od strane nadležnog organa tj.Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  (original na uvid),

Napomena: Pravo na povlašćenu invalidsku karticu ostvaruju lica sa oštećenim ekstremitetima bitnim za upravljanje vozilom:

- lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, multipleks skleroze i cerebralne paralize,  sa telesnim oštećenjem  od najmanje 70% (potrebno je da lica kojima je utvrđena invalidnost 70% dostave nalaz lekara ili neki drugi dokaz o stepenu invalidnosti),

- invalidi od I-IV stepena invalidnosti,

- lica sa oštećenjem vida najmanje 90% i

- lica na dijalizi.

Za sve detaljnije informacije građani mogu da se obrate na kontakt telefon 694-200 ili direktno, u prostorijama Preduzeća.