DOKUMENTI

Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 PLAN JN 2021 26
2 PRAVILNIK JN 2021 21
3 IZGRADNJA PARKING MESTA U DURMITORSKOJ, HIPODROMSKOJ I KOD OTVORENOG UNIVERZITETA - JN MV R 2-20 150
4 OBNAVLJANJE OPREME NA ZATVORENOM PARKINGU MP - JN MV D 13-20 227
5 ČIŠĆENJE PARKING MESTA 318
6 TERETNO VOZILO - PAUK - JN OP D 12-20 328
7 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-20 366
8 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-20 345
9 RAČUNARI, ŠTAMPAČI I SKENERI - JN MV D 9-20 346
10 PDA UREĐAJI I ŠTAMPAČI - JN MV D 10-20 386
11 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-20 400
12 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-20 395
13 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-20 395
14 GORIVO - JN MV D 5-20 387
15 IZMENA PLANA JN ZA 2020 383
16 PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 402
17 IZGRADNJA I PROŠIRENJE P. M. NA OTVORENOM UNIVERZITETU - JN MV R 4-19 526
18 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-19 590
19 ULIČNI TERMINAL - JN MV D 7-19 652
20 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-19 654
21 NOVI BICIKLI - JN MV D 8-19 609
22 IZGRADNJA MONTAŽNO - DEMONTAŽNE GARAŽE NA DEPOU - JN MV R 3-19 599
23 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-19 631
24 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA - JN MV U 1-19 787
25 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-19 711
26 IZMENA PLANA II 601
27 IZMENA PLANA I 648
28 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-19 664
29 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-19 692
30 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-19 625
31 PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 611
32 GORIVO - JN MV D 5-19 634
33 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-18 703
34 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-18 698
35 ULIČNI TERMINAL (SMART STREET) - JN MV D 8-18 1532
36 NAPLATNO MESTO BR.2 - JN MV D 7-18 784
37 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-18 766
38 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-18 773
39 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-18 856
40 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-18 790
41 GORIVO - JN MV D 5-18 782
42 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-18 841
43 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-18 818
44 PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 835
45 OPREMA ZA ZATVORENI PARKING - JN MV D 12-17 996
46 SLUŽBENI AUTOMOBIL - JN MV D 10-17 924
47 RAČUNARI I ŠTAMPAČI JN MV D 2-17 961
48 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-17 1714
49 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 5-17 979
50 LICITACIJA 1014
51 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 1086
52 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 1069
53 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 956
54 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 1086
55 GORIVO - JN MV D 7-17 1044
56 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 1078
57 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 1016
58 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 1010
59 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 978
60 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 980
61 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 980
62 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 1074
63 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 1081
64 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 1107
65 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 1156
66 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 1200
67 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 1282
68 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 1256
69 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 1374
70 GORIVO - JN MV D 5-16 1380
71 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 1481
72 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 1423
73 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 1300
74 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 1364
75 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 1349
76 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 1306
77 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 1617
78 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 1682
79 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1480
80 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 1737
81 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 1746
82 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 1920
83 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 1786
84 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 1785
85 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 1891
86 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 2253
87 GORIVO - JN MV D 5-15 1982
88 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 2051
89 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 2321
90 RAČUNARI - JN MV D 1-15 1871
91 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 2342
92 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 1965
93 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 1934
94 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 1919
95 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 2044
96 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 2073
97 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 1990
98 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 2161
99 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2188
100 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 1986
101 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 2079
102 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 1998
103 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 2367
104 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 2076
105 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 1976
106 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 2002
107 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 1897
108 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 2107
109 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2097
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

RADNO VREME TOKOM PRAZNIKA

Javno komunalno preduzeće "Parking" u vreme prvomajskih  praznika,  1. i 2. maja ( petak i subota) naplatu i kontrolu parkiranja vršiće samo na Buvljaku, u 3. zoni, i na Zatvorenom parkingu kod Mlečne pijace, a u nedelju 3. maja parkiranje na Buvljaku  i na Mlečnoj pijaci naplaćivaće se po ustaljenom režimu. 

U ostalim gradskim zonama nema naplate parkiranja u dane prvomajskih praznika. Reklamacije i blagajna Preduzeća takođe neće raditi tokom praznika.