DOKUMENTI

Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 PLAN JN 2021 426
2 PRAVILNIK JN 2021 398
3 IZGRADNJA PARKING MESTA U DURMITORSKOJ, HIPODROMSKOJ I KOD OTVORENOG UNIVERZITETA - JN MV R 2-20 548
4 OBNAVLJANJE OPREME NA ZATVORENOM PARKINGU MP - JN MV D 13-20 580
5 ČIŠĆENJE PARKING MESTA 704
6 TERETNO VOZILO - PAUK - JN OP D 12-20 709
7 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-20 725
8 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-20 689
9 RAČUNARI, ŠTAMPAČI I SKENERI - JN MV D 9-20 762
10 PDA UREĐAJI I ŠTAMPAČI - JN MV D 10-20 772
11 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-20 750
12 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-20 768
13 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-20 734
14 GORIVO - JN MV D 5-20 729
15 IZMENA PLANA JN ZA 2020 730
16 PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 737
17 IZGRADNJA I PROŠIRENJE P. M. NA OTVORENOM UNIVERZITETU - JN MV R 4-19 879
18 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-19 956
19 ULIČNI TERMINAL - JN MV D 7-19 999
20 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-19 1001
21 NOVI BICIKLI - JN MV D 8-19 957
22 IZGRADNJA MONTAŽNO - DEMONTAŽNE GARAŽE NA DEPOU - JN MV R 3-19 929
23 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-19 982
24 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA - JN MV U 1-19 1119
25 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-19 1048
26 IZMENA PLANA II 954
27 IZMENA PLANA I 969
28 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-19 946
29 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-19 985
30 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-19 909
31 PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 896
32 GORIVO - JN MV D 5-19 927
33 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-18 988
34 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-18 1005
35 ULIČNI TERMINAL (SMART STREET) - JN MV D 8-18 1831
36 NAPLATNO MESTO BR.2 - JN MV D 7-18 1086
37 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-18 1061
38 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-18 1091
39 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-18 1165
40 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-18 1096
41 GORIVO - JN MV D 5-18 1106
42 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-18 1140
43 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-18 1109
44 PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 1117
45 OPREMA ZA ZATVORENI PARKING - JN MV D 12-17 1339
46 SLUŽBENI AUTOMOBIL - JN MV D 10-17 1219
47 RAČUNARI I ŠTAMPAČI JN MV D 2-17 1241
48 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-17 2045
49 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 5-17 1248
50 LICITACIJA 1313
51 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 1367
52 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 1370
53 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 1281
54 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 1358
55 GORIVO - JN MV D 7-17 1324
56 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 1348
57 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 1280
58 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 1322
59 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 1264
60 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 1251
61 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 1238
62 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 1370
63 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 1355
64 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 1376
65 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 1442
66 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 1496
67 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 1553
68 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 1548
69 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 1640
70 GORIVO - JN MV D 5-16 1662
71 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 1785
72 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 1699
73 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 1567
74 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 1622
75 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 1632
76 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 1570
77 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 1913
78 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 1992
79 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1757
80 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 2016
81 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 2021
82 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 2198
83 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 2081
84 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 2055
85 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 2176
86 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 2521
87 GORIVO - JN MV D 5-15 2274
88 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 2335
89 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 2642
90 RAČUNARI - JN MV D 1-15 2156
91 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 2661
92 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 2243
93 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 2200
94 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 2195
95 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 2315
96 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 2361
97 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 2259
98 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 2424
99 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2453
100 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 2267
101 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 3771
102 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 2275
103 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 2642
104 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 2341
105 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 2251
106 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 2272
107 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 2167
108 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 2374
109 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 2377
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

Nove matrice za invalide


Nove matrice za invalide

JKP "Parking" obaveštava invalide, da do kraja januara mogu zameniti stare i dobiti matrice za 2011. godinu, koja im omogućava besplatno parkiranje na čitavoj teritoriji grada Subotice.

Invalidi koji su već u sistemu besplatnog parkiranja u Preduzeću, prilikom zamene matrica, treba da ponesu sa sobom ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i staru kartu. Za nove invalide koji sada prvi put žele predati takav zahtev, pored gore navedenih dokumenata trebaju prikazati i Rešenje o invaliditetu.

Parking mesta za lica sa posebnim potrebama mogu da koriste invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize, sa najmanje 70% telesnog oštećenja i lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%.