DOKUMENTI

Javne nabavke
Filter     Prikaži # 
# Naslov članka Pogodaka
1 PDA UREĐAJI I ŠTAMPAČI - JN MV D 10-20 55
2 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-20 72
3 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-20 92
4 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-20 91
5 GORIVO - JN MV D 5-20 91
6 IZMENA PLANA JN ZA 2020 80
7 PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 91
8 IZGRADNJA I PROŠIRENJE P. M. NA OTVORENOM UNIVERZITETU - JN MV R 4-19 190
9 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-19 249
10 ULIČNI TERMINAL - JN MV D 7-19 324
11 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-19 326
12 NOVI BICIKLI - JN MV D 8-19 291
13 IZGRADNJA MONTAŽNO - DEMONTAŽNE GARAŽE NA DEPOU - JN MV R 3-19 303
14 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-19 305
15 USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA - JN MV U 1-19 472
16 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-19 404
17 IZMENA PLANA II 314
18 IZMENA PLANA I 320
19 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-19 372
20 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-19 413
21 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-19 336
22 PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 353
23 GORIVO - JN MV D 5-19 376
24 USLUGE PROVAJDERA - PPBOP U 3-18 452
25 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 3-18 441
26 ULIČNI TERMINAL (SMART STREET) - JN MV D 8-18 1225
27 NAPLATNO MESTO BR.2 - JN MV D 7-18 513
28 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-18 512
29 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-18 527
30 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-18 576
31 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-18 525
32 GORIVO - JN MV D 5-18 531
33 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 1-18 602
34 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 2-18 598
35 PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 591
36 OPREMA ZA ZATVORENI PARKING - JN MV D 12-17 721
37 SLUŽBENI AUTOMOBIL - JN MV D 10-17 692
38 RAČUNARI I ŠTAMPAČI JN MV D 2-17 704
39 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-17 1405
40 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 5-17 754
41 LICITACIJA 775
42 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-17 838
43 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-17 804
44 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA - JN MV R 1-17 699
45 PDA UREĐAJI - JN MV D 1-17 834
46 GORIVO - JN MV D 7-17 786
47 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 8-17 837
48 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 6-17 785
49 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 3-17 777
50 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 4-17 715
51 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 765
52 ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 746
53 PUTNIČKI AUTOMOBIL - JN MV D 1 - 16 772
54 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 7 - 16 853
55 USLUGE PROVAJDERA PPBOP U 3-16 859
56 KAMION SA DIZALICOM - JN OP D 9-16 888
57 IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 953
58 PDA UREĐAJI - JN MV D 8-16 1048
59 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 2-16 1025
60 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 1-16 1129
61 GORIVO - JN MV D 5-16 1146
62 MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - JN MV D 10-16 1243
63 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-16 1158
64 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-16 1069
65 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-16 1135
66 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-16 1113
67 PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 1098
68 AUTOMATIZACIJA STANICE SUBIKE JN MV R 2-15 1394
69 PROŠIRENJE AUTO-DEPOA JN MV P 1-15 1398
70 PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 1258
71 USLUGE PROVAJDERA - JN PPBOP U 4-15 1496
72 ČIŠĆENJE PARKING MESTA - JN MV U 3-15 1513
73 ŠTAMPANI MATERIJAL - JN MV D 6-15 2015 1688
74 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 2-15 1536
75 ODRŽAVANJE VOZILA - JN MV U 5-15 1550
76 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 3-15 1641
77 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 2-15 2038
78 GORIVO - JN MV D 5-15 1750
79 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 4-15 1814
80 ADVOKATSKE USLUGE - JN MV U 1-15 2014
81 RAČUNARI - JN MV D 1-15 1618
82 SERVIS ŠTAMPAČA I SL. - JN MV U 3-14 2048
83 OPREMA ZA FOTOKOPIRANJE I STAMPU JN MV D 12-14 1719
84 ZIMSKA UNIFORMA - JN MV D 9-14 1728
85 USLUGE PROVAJDERA JN PPBOP 15-14 1686
86 PDA UREĐAJI - JN MV D 5-14 1810
87 TORBE ZA PDA UREĐAJE ZA KONTROLORE - JN MV D 7-14 1801
88 LETNJA UNIFORMA - JN MV D 8-14 1781
89 FINANSIJSKE USLUGE - JN MV U 19-14 1922
90 USLUGE ČIŠČENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1953
91 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN PPBOP U 11-14 1734
92 ŠTAMPANI MATERIJAL (KARTE ZA NAPLATU PARKINGA) - JN MV D 11-14 1848
93 ODRŽAVANJE SLUŽBENIH VOZILA - JN MV U 06-14 1754
94 OSIGURANJE LICA - JN MV U 18-14 2078
95 OSIGURANJE U TRANSPORTU - JN MV U 17-14 1843
96 OSIGURANJE IMOVINE - JN MV U 16-14 1734
97 FARBE I RAZREĐIVAČI - JN MV D 01-14 1780
98 POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA - JN MV D 13-14 1676
99 KANCELARIJSKI MATERIJAL - JN MV D 10-14 1855
100 USLUGE ČIŠĆENJA PARKING MESTA - JN OP U 11-14 1862
 
 
Subotica

VESTI IZ ARHIVE

Nove matrice za invalide


Nove matrice za invalide

JKP "Parking" obaveštava invalide, da do kraja januara mogu zameniti stare i dobiti matrice za 2011. godinu, koja im omogućava besplatno parkiranje na čitavoj teritoriji grada Subotice.

Invalidi koji su već u sistemu besplatnog parkiranja u Preduzeću, prilikom zamene matrica, treba da ponesu sa sobom ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu i staru kartu. Za nove invalide koji sada prvi put žele predati takav zahtev, pored gore navedenih dokumenata trebaju prikazati i Rešenje o invaliditetu.

Parking mesta za lica sa posebnim potrebama mogu da koriste invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize, sa najmanje 70% telesnog oštećenja i lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%.