logo.jpg
Štampa

 

USLOVI ZA IZDAVANJE PARKING KARTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

 

JKP "Parking" Subotica izdaje parking karte za osobe sa invaliditetom samo na osnovu Rešenja Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

 

Parking karta za osobe sa invaliditetom izdaje se za tekuću godinu u JKP "Parking" Subotica, Đure Đakovića br. 23., uz potrebnu dokumentaciju:

 

1)    Rešenje Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice,

2)    Fotografija (2,5x3 cm ili 3x3,5 cm),

3)    Saobraćajna dozvola i

4)    Lična karta

 

U smislu člana 5. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku besplatnog korišćenja javnih parkirališta na teritoriji Grada Subotice od strane određenih kategorija invalida ("Službeni list Grada Subotice" br. 40/2021 - u daljem tekstu: Pravilnik), pravo na parking kartu za osobe za invaliditetom mogu ostvariti sledeće osobe sa invaliditetom:

1)    invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom sa najmanje 70% telesnog oštećenja;

2)    lica obolela od distrofije, paraplegije, multipleks skleroze i cerebralne paralize sa najmanje 70% telesnog oštećenja;

3)    lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%;

4)    ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i

5)    lica na dijalizi, ako im vozilo služi za njihov lični prevoz.

 

U smislu člana 8. Pravilnika pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta može da ostvari lice iz člana 5. ovog pravilnika pod uslovom:

1)    da ima prebivalište na teritoriji Grada;

2)    da je vlasnik ili korisnik vozila na osnovu ugovora o finansijskom lizingu;

3)    da je vozilo registrovano na lice iz člana 5. ovog pravilnika ili na lice koje živi sa njim u zajedničkom domaćinstvu i

4)    da je vozilo registrovano na SU registarske tablice.

 

 

NAPOMENA: bliže informacije o uslovima ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta korisnici mogu da dobiju u SEKRETARIJATU ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE.