Di je moj automobil?

Proverite da li Vam je "pauk" odnio vozilo

Na zadovoljstvo svih varošana koji poštuju potribe i prava drugih, JKP Parking Subatica održava kulturu parkiranja te u svom ridovnom opisu dnevnih aktivnosti prinudno uklanja nepripisno parkirana vozila i odvozi ih na „depo“, u ograđeni prostor, na lokaciji Izvorska bb u Subatici.

Ukoliko svoj automobil niste zatekli tamo di ste ga nepripisno parkirali, upisivanjem broja tablica (bez razmaka i crtica) možete odmah priko interneta proviriti da li je vaše vozilo zaprimljeno na depou našeg preduzeća.

Unesite broj tablice

* Bez razmaka – bez crtica