Povlašćene parking karte za stanare

Povlašćene karte

POTREBNI USLOVI
  • Zona u kojoj je stanar prijavljen
  • Registracija vozila na ime stanara
  • Najmanje trideset dana
  • Najduže godinu dana

Kako podniti zahtiv?

Korisnici mogu podniti zahtiv lično, na blagajni Preduzeća ili elektronskim putem, pri čemu je potrebno dostaviti očitanu ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu.

Uslovi za izdavanje parking karte za fizička lica - stanare

Period izdavanja povlašćene parking karte, u zavisnosti od zahteva korisnika, može biti najmanje 30 dana, a najduže godinu dana, samo za jedno vozilo u vlasništvu.