Политика приватности

Општи услови

Општи услови пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица Интернет продавнице утврђени су условима куповине и продаје производа, које реализује ЈКП „Паркинг“ Суботица. Општи услови пословања Интернет продавнице дефинисани су у складу са Законом о заштити потрошача. Интернет продавница је информациони систем наменјен представљању и продаји производа потрошачима. Корисник је особа која користи наведени систем, односно потрошач у Интернет проодавници. Општи услови пословања дефинишу делатност Интернет продавнице, кориснике права и пословни однос између продавца и потрошача.

Подаци правног субјекта
Назив: ЈКП Паркинг Суботица
Матични број: 08676089
ПИБ: 100961859
Седиште: Ђуре Ђаковића 23, 24000 Суботица
Контакт телефон: 024 694 200

Сигурност и заштита личних података

ЈКП „Паркинг“ Суботица Интернет продавница је осигурана најмодернијим ССЛ сигурносним сертификатом који брине да је целокупна конекција између продавца и купца осигурана енкрипцијом. Осигуравајући да сви подаци у оквиру ове конекције буду сигурни и приватни, ССЛ енкрипција спречава хакере од крађе приватних информација купаца, као што су бројеви кредитних картица, имена и адресе.

Продавац обезбеђује сигурност и заштиту од злоупотребе личних података. Сви подаци о потрошачима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Курирска служба која врши доставу купљене робе има могућност приступа подацима потребним за извршење говореног посла, име, презиме, адресу и број телефона потрошача.

Потрошач је одговоран за приступ свом систему и заштиту својих корисничких информација и лозинке. Такође, потрошач гарантује за тачност и истинитост свих информација послатих продавцу.

Продавац се обавезује да трајно заштити личне податке потрошача у складу са прописима. Наведени подаци ће се користити искључиво за слање информативног материјала, понуда, фактура и других потребних средстава комуникације.

Потрошач даје сагласност продавцу да га обавештава о својим новим понудама, акцијама и снижењима на број телефона и е-маил адресу.

У име ЈКП „Паркинг“ Суботица обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корнсика у скалду са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампанје. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у ЈКП „Паркинг“ Суботица (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Потрошач у сваком тренутку, слањем захтева у писаној или електронској форми, може повући своју сагласност после чега неће добијати поменута обавештења.

Начин плаћања

Потрошач услугу плаћа поузећем или платним картицама искључиво у динарској вредности. Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује рпцесор платних картица, Banca Intesa ad Beograd, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Политика рефундирања

Продавац је у обавези да најкасније у року од осам дана од дана поношења рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију, док је у случају прихватања рекламације у обавези да по рекламационом захтеву потрошача поступи у уговореном примереном року како је исти дефинисам у самом Захтеву за рекламацију, а који не може бити дужи од 15 дана од подношења рекламације. Продавац ће учинити све што је у његовој моћи у циљу споразумног решења свих спорова.

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од палтних картица, длеимично или у ццелости, аб ез обзира на разлог враћања, ЈКП „Паркинг“ Суботица suparking.rs је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити поврћаај средстава на рачун корисника картице.

Хвала Вам на разумевању.

Рок и начин испоруке

Рок испоруке

Рок испоруке је одређен избором корисника по принципу „данас за неки други дан“. Корисник бира дан када жели да пошиљка буде испоручена. Све испоруке су организоване радним данима у времену од 08-17h за све градове на територији Републике Србије осим за територију града Београда где је испоруку могуће организовати у периоду од 08-20h.

Суботом и недељом нема испорука.

Корисник бира термин испоруке:

  • за територију града Београда: I СЛОТ (13h до 17h) или II СЛОТ (17h до 20h)
  • за остале градове: I СЛОТ (13h до 17h)

Начин испоруке

Продавац се обавезује да купљену робу испоручи Потрошачу на следећи начин: 

  • Слањем робе преко екстерне курирске службе (у даљем тексту „партнера“) или путем сопственог модела организације доставе, при чему трошкове испоруке сноси Потрошач. Курири „партнера“, пошиљке доносе на адресу за испоруку у периоду од 08h до 17h сваког радног рада, док наши курири испоруку врше у периоду од 17h до 20h, само на територији града Београда. Молимо вас да у том периоду обезбедите да на адреси буде особа која може преузети пошиљку. Приликом преузимања пошиљке потребно је да визуелно прегледате пакет да случајно не постоје нека видна оштећења. Уколико приметите да је транспортна кутија значајно оштећена и посумњате да је производ можда оштећен (отворен), одбијте пријем пошиљке и одмах нас обавестите. Уколико је пошиљка наизглед без оштећења слободно преузмите пошиљку потпишите куриру адресницу. Уобичајена пракса је да уколико Вас курир не пронађе на адреси, да Вас позове на телефон који сте оставили приликом креирања наруџбенице са циљем договора начина уручења пошиљке. По евентуалном поврату пошиљке до нас контактираћемо Вас како би установили разлог неуручења и договорити се о поновном слању.

Бесплатна испорука је организована за све поруџбине вредности преко 4.000 динара, а за оне мање од 4.000 динара цена доставе на адресу наплаћује се 500 динара.

Изјава о ПДВ/ цене производа у Интернет продавници

Све цене су исказане у динарима са укљученим ПДВ-ом и нема скривених трошкова. Продавац задржава право измене цена, ако није другачије наведено (у случају акција и специјалних попуста). Цене важе у тренутку креирања поруџбине и имају дејство и валидност и за наредни период. Наведене цене важе само за куповину у Интернет продавници.

Изјава о конверзији валуте

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у том тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Примедбе и рекламације

Жалбе, рекламације и примедбе потрошачи нам могу доставити на следеће начине: 

  • Путем обрасца за рекламацију на нашем сајту 
  • Путем емаил адресе jkpparking.reklamacije@gmail.com
  • Лично, подношењем захтева у седишту предузећа.

Продавац је у обавези да најкасније у року од осам дана од дана подношења рекламације, писаним или електорнским путем одговори поторшачу на изјављену рекаламцију, док је у случају прихватања рекламаицје у обавези да по рекламационом захтеву потрошача поступи у уговореном примереном року како је исти дефинисан у самом Захтеву за рекламацију, а који не може бити дужи од 15 дана од подношења рекламације. Продавац ће учинити све што је у његовој моћи у циљу споразумног решења свих спорова.

Завршне одредбе

Испоручилац задржава право да може мењати ове услове без претходног обавештавања својих потрошача. Сваки поторшач приликом наручивања производа може проверити тренутно важеће услове.

Ауторска права

Сав материјал на овом сајту, укључујући текст, чланке, цитате, слике, видео снимке, илустрације и сотали материјал је заштићен Законом о ауторским правима. Неовлашћено копирање, репродукција, објављивање у медијима или на Интернету, или било какав други вид умножавања су забрањени.