Dokumenti

Javna nabava

Planovi javne nabave i nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Financijski dokumenti

Plan i program poslovanja društva, izvješća o realizaciji godišnjeg programa poslovanja

Planovi

Srednjoročni i dugoročni planovi poduzeća

Opći dokumenti

Pravilnici, odluke, podaci o radu, uvjeti, biografije