Услови куповине

Политика приватности, рекламације и услови коришћења

Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa
Ђуре Ђаковића 23
24000 Суботица
Услужне делатности у копненом саобраћају
Шифра делатности: 5221
Матични број: 08676089
ПИБ: 100961859
[email protected]
suparking.rs

Кориснички сервис и рекламације:
Ђуре Ђаковића 23
[email protected]
+38124694200

 

У поступку куповине купцу ће бити достављена потврда о наруџби/плаћању на електронску адресу (имејл) коју је доставио приликом поступка куповине услуге.

 

Политика приватности

У име Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Услови коришћења

Употребом овог интернет сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и прихватили ове услове коришћења (у даљем тексту “услови”) и слажете се да сте обавезни да их поштујете, као и све друге применљиве законе и прописе. Уколико не прихватате ове услове, немојте користити овај интернет сајт.

Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa може изменити ове Услове у било ком тренутку изменама у овом тексту. Требало би да посетите ову страницу с времена на време и проверите ажурне Услове, јер сте њима законски везани. Поједине одредбе ових Услова могу бити нађачане експлицитним законским актима или саопштењима истакнутим на другим страницама овог сајта.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.
Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Banca Intesa ad Beograd, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.“

Повраћај средстава

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

Употреба интернет сајта

Сав материјал на овом интернет сајту (у даљем тексту “Сајт”) је заштићен ауторским правима и свака неовлашћена употреба може представљати кршење Закона о ауторском и сродним правима, Закона о жиговима или других закона из области интелектуалне својине. Осим уколико је другачије назначено на другом месту на овом сајту, сав садржај можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да све назнаке о ауторским правима или другим власничким информацијама који су садржани у оригиналном документу задржите у свим копијама. Не можете мењати садржај овог сајта ни на који начин, нити га репродуковати или јавно приказивати, изводити, дистрибуирати или на други начин користити у јавне или комерцијалне сврхе. Не узимајући у обзир претходно наведено, било који софтвер или други материјал доступан за преузимање или коришћење преко овог сајта који поседује сопствене услове коришћења или лиценцирања налази се под заштитом тих услова. Уколико прекршите било који од ових Услова, ваша дозвола за употребу сајта ће бити повучена и бићете обавезни да одмах уништите све садржаје које сте преузели или одштампали.

Осим ако је експлицитно другачије назначено овде или на некој другој страници овог сајта, ништа овде садржано, било изричито, прећутно, одрицањем или на други начин, вам не даје право да користите било који део интелектуалне својине коју сте пронашли на Сајту.

Информације

Сви материјали, повратне информације или друге врсте информација које доставите овом Сајту или у компанији Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa поводом овог сајта (“Информације”) неће бити сматрани за поверљиве или власничке. Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa ће бити искључиви власник свих информација прикупљених на Сајту или у вези са њим. Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa нема никакве обавезе у односу на такве информације и слободан је да их користи без ограничења за било које сврхе (као што је употреба, репродукција, модификација, објављивање, (ре)дистрибуција, јавно приказивање итд.) и без навођења извора.

Забрањено је постављати или преносити на Сајт или са њега било какве противзаконите, претеће, клеветничке, понижавајуће, обсцене, порнографске или друге материјале који крше било које законе.

Рекламације

Рекламације на податке или услуге

Уколико сте примили услугу и након тога установили да испоручена услуга не одговара нарученој или подаци на рачуну нису одговарајући, молимо Вас да нас, најкасније у року од 24 часа од тренутка пријема пошиљке, позовите телефоном на број +381(24)694200, или пошаљете и-мејл са својим подацима (име, презиме, телефон) на и-мејл [email protected] и опишете какав проблем имате. У најкраћем могућем року, одговорићемо потрошачу на изјављену рекламацију и обавестићемо Вас о даљем поступању. Рок за решавање рекламације је 15 дана од тренутка пријаве исте.

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Изјава подносиоца захтева да је обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности

Овим потврђујем да сам од стране Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa, са седиштем у Суботици, Ђуре Ђаковића број 23 (Предузећа) обавештен о правима, обавезама и одговорностима у погледу заштите података о личности, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и Правилника о заштити података о личности Предузећа, путем Општег обавештења за клијенте, пословне партнере, кориснике услуга, лица која посећују интернет сајт односно званичне интернет странице као и Портал Предузећа, које је доступно на званичној интернет страници suparking.rs, као и у пословним просторијама Предузећа.
Сврха обраде података о личности је остваривање права на издавање повлашћене паркинг карте за коришћење јавних паркиралишта (ППК) од стране повлашћених корисника, под условима прописаним Одлуком о поступку издавања претплатних
карата за коришћење општих паркиралишта Предузећа, у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима и Решењем о општим паркиралиштима града Суботице. Правни основ обраде је извршење законом прописаних овлашћења Предузећа као Руковаоца, утврђених Законом о комуналним делатностима, Одлуком о јавним паркиралиштима и Решењем о општим паркиралиштима града Суботице, као и Одлуком о поступку издавања претплатних карата за коришћење општих паркиралишта Предузећа.

Сагласност за проверу података о личности

Овим подносилац захтева за издавање електронске повлашћене паркинг карте даје изричит пристанак Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa, са седиштем у Суботици, ул. Ђуре Ђаковића број 23, да може уместо непосредног увида у личну карту и саобраћајну дозволу, податке наведене у регистрацији корисника и у захтеву за издавање електронске повлашћене паркинг карте, проверити у евиденцији МУП-а РС (адресу пребивалишта према регистарској ознаци возила и да ли је подносилац захтева власник или корисник возила). Подносилац захтева изјављује да је од стране „Jавно комунално предузеће Паркинг Суботицa“ упознат да провера података наведених у захтеву подразумева достављање информације од МУП-а РС искључиво у форми обавештења да ли суподаци о адреси пребивалишта и власнику, односно кориснику возила наведени у захтеву, идентични или различити од података регистрованих у званичним евиденцијама МУП-а РС, без провере или достављања било каквих других података о личности подносиоца захтева.

Изјава о ПДВ-у

ПДВ урачунат у цену и нема скривених трошкова.