Radno vrijeme

Blagajna / Informacije

ponedjeljak - petak: 07:00 - 17:00
subota: 07:00 - 14:00

Depo

Svaki dan: 00h - 24h

Naplata parkiranja u
zonama I, II, IV

ponedjeljak - petak: 07:00 - 21:00
subota: 07:00 - 14:00

Zatvoreno parkiralište
"Otvoreno učilište"

ponedjeljak - petak: 07:00 - 23:00
subota: 07:00 - 14:00