Млечна пијаца

Млечна пијаца

45 РСД / часу
  • Неограничено време паркирања
  • Радним данима и недељом
  • Наплата од 5 до 17h
  • За моторна, комби и теретна доставна возила
Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат37.507.5045.00
2Месечна претплатна картаМесец2,575.00515.003,090.00
3Месечна повлашћена карта за станареМесец535.00107.00642.00
4Претплатна карта за 3 месеца3 месеца7,340.001,468.008,808.00
5Претплатна карта за 6 месеци6 месеци13,905.002,781.0016,686.00
6Претплатна карта за 12 месеци12 месеци26,265.005,253.0031,518.00
7Карта за теретна доставна и комби возилаДан365.0073.00438.00
8Месечна карта за теретна доставна и комби возила
- дозвољено време паркирања за комби возила и теретна доставна возила до 4 тоне: 5,00-7,00 сати, 13,00-14,00 сати
Месец3,640.00728.004,368.00
9Месечна карта за закупце пијачних тезги уз
легитимацију ЈКП "Суботичке пијаце" Суботица
Месец2,000.00400.002,400.00

Начини плаћања

Готовина

Приликом напуштања паркиралишта

Повлашћена карта

Унапред, куповином повлашћене карте на благајни

Претплатна карта

Куповином на благајни или електронским путем