Dnevna karta

Plaćanje dnevne karte

Plaćanje dnevne karte moguće je izvršiti na četiri načina:

Ukoliko dnevnu kartu plaćate Općom uplatnicom ili Virmanom, potrebno je unijeti sljedeće podatke:

  • U polje PLAĆAČ upišite svoje ime, prezime i adresu stanovanja
  • U  polje SVRHA PLAĆANJA upišite “Plaćanje dnevne parkirne karte”
  • U  polje PRIMATELJ  upišite JKP Parking Subotica, Đure Đakovića 23/2, 24000 Subotica
  • U polje ŠIFRA PLAĆANJA upišite 289 (za plaćanje virmanom) ili 189 (za plaćanje općom uplatnicom).
  • U  polje IZNOS  unesite 1.000,00 dinara
  • Unesite 160-347365-52 u polje BROJ RAČUNA
  • U polje POZIV NA BROJ upišite registarsku oznaku automobila