Дневна карта

Плаћање дневне карте

Плаћање дневне карте може да се изврши на четири начина:

Уколико плаћање дневне карте вршите Општом уплатницом или Налогом за пренос, потребно је да унесете следеће податке:

  • У поље УПЛАТИЛАЦ унесите своје име, презиме и адресу становања
  • У поље СВРХА УПЛАТЕ унесите „Плаћање дневне паркинг карте“
  • У поље ПРИМАЛАЦ  унесите ЈКП Паркинг Суботица, Ђуре Ђаковића 23/2, 24000 Суботица
  • У поље ШИФРА ПЛАЋАЊА унесите 289 (за плаћање налогом за пренос) или 189 (за плаћање општом уплатницом).
  • У поље ИЗНОС унесите 1.000,00 РСД
  • У поље БРОЈ РАЧУНА унесите 160-347365-52
  • У поље ПОЗИВ НА БРОЈ унесите регистарску ознаку аутомобила