Контакт


ЈКП Паркинг Суботица
Ђуре Ђаковића 23
24000 Суботица
office@suparking.rs

Централа:
024/694-200

Бесплатни број телефона
(за позиве из фиксне мреже):
0800 333 024

Паук, депо:
024/555-311

Рекламације:
reklamacije@suparking.rs
24/694-96