Претплатне паркинг карте

ППК - Претплатне Паркинг Карте

Плаћање накнаде за коришћење паркинг места може се извршити куповином претплатне паркинг карте. Куповину исте можете обавити на благајни предузећа или електронским путем. Сходно својим потребама, корисници се опредељују за појединачну зону (I,II,III,IV), или куповину месечне претплате која обухвата све наведене зоне (претплата се не односи на затворена паркиралишта), као и за период важења претплатне карте. Период претплате може бити 1, 3, 6 или 12 месеци.

НАПОМЕНА: При првој куповини претплатне паркинг карте неопходно је доставити саобраћајну дозволу на увид. Достављање докумената могуће је извршити на благајни предузећа или електронским путем на [email protected].

Претплатне паркинг карте за све грађане

Зоне: I, II, III и IV
  • Неограничено време паркирања
  • Преко 3.000 паркинг места
  • Више од 50 улица широм града
  • Период претплате може бити 1, 3, 6 ili 12 месеци
Повлашћене паркинг карте

Физичка лица – станари и Особе са инвалидитетом имају могућност коришћења паркиралишта под повлашћеним условима уколико им предузеће, на основу поднетог захтева, одобри право на повлашћену паркинг карту.

За физичка лица - станаре

Повлашћени услови
  • Приступачна цена
  • Преко 3000 паркинг места
  • Више од 50 улица широм града

Особе са инвалидитетом

Повлашћени услови
  • Приступачна цена
  • 46 наменских паркинг места
  • Издато преко 290 одобрења