Начини плаћања

SMS поруке

Најједноставније, слањем SMS поруке са мобилног

Паркинг картице

Куповином паркинг картице на оближњем киоску

Паркомати

На неком од апарата који се налазе на паркинзима

Готовина

На лицу места може да се плати инкасанту

Повлашћена карта

Унапред, куповином повлашћене карте на благајни

Претплатна карта

Унапред, куповином претплатне карте на благајни или онлајн

Дневна карта

Издаје се аутоматски, за неплаћен паркинг дужи од 15 мин

SMS поруке

Слањем SMS поруке са мобилног

Готовина

На лицу места може да се плати инкасанту

Паркомати

На неком од апарата који се налазе на паркизима

Паркинг картице

Куповином картице на оближњем киоску

Повлашћена карта

Унапред, куповином повлашћене карте на благајни

Претплатна карта

Куповином претплатне карте на благајни или онлајн

Дневна карта

Издаје се за неплаћен паркинг дужи од 15 мин