Ценовник

Зона I - Црвена зона

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат45.839.1755.00
2Пословна картаДан340.0068.00408.00
3Месечна претплатна картаМесец3,465.00693.004,158.00
4Месечна повлашћена карта за станареМесец665.00133.00798.00
5Претплатна карта за 3 месеца3 месеца9,870.001,974.0011,844.00
6Претплатна карта за 6 месеци6 месеци18,700.003,740.0022,440.00
7Претплатна карта за 12 месеци12 месеци35,320.007,064.0042,384.00
8Карта за резервисане паркинге од 7-15 сатиМесец10,750.002,150.0012,900.00
9Карта за резервисане паркинге у току 24 сатаМесец12,875.002,575.0015,450.00

Зона II - Жута зона

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат37.507.5045.00
2Пословна картаДан215.0043.00258.00
3Месечна претплатна картаМесец2,575.00515.003,090.00
4Месечна повлашћена карта за станареМесец535.00107.00642.00
5Претплатна карта за 3 месеца3 месеца7,340.001,468.008,808.00
6Претплатна карта за 6 месеци6 месеци13,905.002,781.0016,686.00
7Претплатна карта за 12 месеци12 месеци26,265.005,253.0031,518.00
8Карта за резервисане паркинге од 7-15 сатиМесец7,170.001,434.008,604.00
9Карта за резервисане паркинге у току 24 сатаМесец10,725.002,145.0012,870.00

Зона III - Зелена зона

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Пословна карта (5-15 сати)Дан100.0020.00120.00
2Месечна претплатна картаМесец1,715.00343.002,058.00
3Месечна повлашћена карта за станареМесец400.0080.00480.00
4Претплатна карта за 3 месеца3 месеца4,895.00979.005,874.00
5Претплатна карта за 6 месеци6 месеци9,270.001,854.0011,124.00
6Претплатна карта за 12 месеци12 месеци17,510.003,502.0021,012.00
7Карта за резервисане паркинге од 5-15 сатиМесец5,015.001,003.006,018.00
8Карта за аутобусеДан500.00100.00600.00

Зона IV - Плава зона

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат25.005.0030.00
2Пословна картаДан210.0042.00252.00
3Месечна претплатна картаМесец2,150.00430.002,580.00
4Месечна повлашћена карта за станареМесец400.0080.00480.00
5Претплатна карта за 3 месеца3 месеца6,125.001,225.007,350.00
6Претплатна карта за 6 месеци6 месеци11,610.002,322.0013,932.00
7Претплатна карта за 12 месеци12 месеци21,930.004,386.0026,316.00
8Карта за резервисане паркинге од 7-15 сатиМесец5,725.001,145.006,870.00
9Карта за резервисане паркинге у току 24 сатаМесец8,585.001,717.0010,302.00

Зона I, II, III и IV - коришћење паркинг простора у свим зонама

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Дневна карта - од момента
издавања/попуњавања важи 24 сата
Дан833.33166.671,000.00
2Месечна претплатна картаМесец4,650.00930.005,580.00
3Претплатна карта за 3 месеца3 месеца13,250.002,650.0015,900.00
4Претплатна карта за 6 месеци6 месеци25,110.005,022.0030,132.00
5Претплатна карта за 12 месеци12 месеци47,430.009,486.0056,916.00
6Месечна претплатна карта за возила
државних органа и органа локалне самоуправе
Месец3,495.00699.004,194.00

Затворени паркинг "Млечна пијаца"

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат37.507.5045.00
2Месечна претплатна картаМесец2,575.00515.003,090.00
3Месечна повлашћена карта за станареМесец535.00107.00642.00
4Претплатна карта за 3 месеца3 месеца7,340.001,468.008,808.00
5Претплатна карта за 6 месеци6 месеци13,905.002,781.0016,686.00
6Претплатна карта за 12 месеци12 месеци26,265.005,253.0031,518.00
7Карта за теретна доставна и комби возилаДан365.0073.00438.00
8Месечна карта за теретна доставна и комби возила
- дозвољено време паркирања за комби возила и теретна доставна возила до 4 тоне: 5,00-7,00 сати, 13,00-14,00 сати
Месец3,640.00728.004,368.00
9Месечна карта за закупце пијачних тезги уз
легитимацију ЈКП "Суботичке пијаце" Суботица
Месец2,000.00400.002,400.00

Затворени паркинг "Отворени универзитет"

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Сатна картаСат45.839.1755.00
2Месечна претплатна картаМесец3,465.00693.004,158.00
3Месечна повлашћена карта за станареМесец665.00133.00798.00
4Претплатна карта за 3 месеца3 месеца9,870.001,974.0011,844.00
5Претплатна карта за 6 месеци6 месеци18,700.003,740.0022,440.00
6Претплатна карта за 12 месеци12 месеци35,320.007,064.0042,384.00
7Карта за аутобусеДан365.0073.00438.00
8Месечна карта за аутобусеМесец3,290.00658.003,948.00

Паркинг простор "Депо"

Р.бр.Врста паркинг картеЈед. мереЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Дневна накнада за путничка возилаДан179.1735.83215.00
2Месечна накнада за путничка возилаМесец1,458.33291.671,750.00
3Дневна накнада за комби возилаДан250.0050.00300.00
4Месечна накнада за комби возилаМесец2,083.33416.672,500.00
5Дневна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тонаДан458.3391.67550.00
6Месечна накнада за теретна возила без приколице носивости до 7 тонаМесец3,083.33616.673,700.00
7Дневна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тонаДан625.00125.00750.00
8Месечна накнада за теретна возила са приколицом носивости преко 7 тонаМесец3,750.00750.004,500.00
9Дневна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метараДан333.3366.67400.00
10Месечна накнада за паркирање ауто приколице до 6 метараМесец3,083.33616.673,700.00
11Дневна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метараДан458.3391.67550.00
12Месечна накнада за паркирање ауто приколице преко 6 метараМесец3,750.00750.004,500.00
13Дневна накнада за коришћење гараже за путничка возилаДан250.0050.00300.00
14Месечна накнада за коришћење гараже за путничка возилаМесец4,166.67833.335,000.00

Ценовник осталих комуналних услуга

Р.бр.Врста комуналне услугеЦена без ПДВ-аПДВЦена
1Уклањање на "Депо" возила масе до 800 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа.4,166.67833.335,000.00
2Уклањање на "Депо" возила масе од 801-1.500 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа.7,500.001,500.009,000.00
3Уклањање на "Депо" возила масе преко 1.501 кг непрописно паркираних или заустављених, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, са чувањем у трајању од 24 часа.11,250.002,250.0013,500.00
4Лежарина за сваки започети сат (након истека 24, сата)12.502.5015.00
5Услуга започете интервенције на одношењу непрописно паркираног возила.2,083.33416.672,500.00
6Постављање уређаја за спречавање одвожења возила.2,083.33416.672,500.00
7Израда картице за електронску наплату паркинга - ЕНП.416.6783.33500.00