JKP Parking Subatica

Na usluzi varošanima

Da li mi je "pauk" odnio auto?


Da li mi je izdata dnevna karta?


GEOLOCIRANJE

U kojoj sam zoni?

Usluga koja vam omogućava da lociranjem sebe, tj. uređaja sa kog pristupate ovoj usluzi, pronađete parking zonu u kojoj se trenutno nalazite.

PARKING ZONE

U našoj varoši postoje četiri zone i u zavisnosti od zone u kojoj se nalazite, zavisi i cina parking

Crvena
zona

I

55 RSD/čas

Žuta
zona

ii

45 RSD/čas

Zelena
zona

III

120 RSD(7-15 čas)

Plava
zona

IV

30 RSD/čas

SIGURAN PARKING

VAROŠ POGODNA ZA ŽIVOT.

O nama

Preduzeće je osnovano 1998. godine sa ciljem organizacije, održavanja i unapređenja parking prostora an teritoriji Varoši Subatice. Poslovi koje obavljamo su:

automobili
NAŠE USLUGE

Geolociranje

Geolociranje preko veb sajta radi određivanja zone parkinga

Gde mi je auto?

Provera po broju tablice da li je "pauk" odneo vaš automobil

Su Bike

Pregled lokacija i druge informacije vezane za uslugu

Pauk služba

Prinudno uklanjanje nepropisno parkiranih vozila

Zonsko parkiranje

Parkiranje u zavisnosti od zone u kojoj se nalazite

eUSLUGE

Izvršavanje plaćanja i podnošenje reklamacija onlajn

Zonsko parkiranje

Često postavljana pitanja

Ukoliko imate pitanje proverite najpre da li vam se dešavaju neke od čestih grešaka prilikom plaćanja parkinga.

Proverite da li ste u SMS poruci upisali četvorocifreni broj na koji poruka treba da se pošalje u zavisnosti od zone u kojoj se nalazite.

Ukoliko ste umesto slova “O” u poruci ukucali 0 (nula) i obrnuto ili ste prilikom kucanja registarske tablice permutovali brojeve registracije.

Toleracija postoji samo prvi put u toku dana tj. nakon zauzimanja parking mesta prvi put, tolerancija više ne važi.

Pokrivanje parking karte unutar vozila odnosno ne postavljanje iste na vidno mesto tako da se ne može očitati serijski broj i vrime parkiranja.

Popunjavanje karte grafitnom olovkom ne znajući da se serijski broj karte može koristi samo jednom.

Obavištenja

PITAJTE NAS

Putem interneta...


... ili dođite kod nas!

JKP Parking Subotica
Đure Đakovića 23
24000 Subotica