Načini plaćanja

SMS poruke

Najjednostavnije, slanjem SMS poruke sa mobilnog

Parking kartice

Kupovinom parking kartice na obližnjem kiosku

Parkomati

Na nekom od aparata koji se nalaze na parkinzima

Gotovina

Na licu mesta može da se plati inkasantu

Povlašćena karta

Unapred, kupovinom povlašćene karte na blagajni

Dnevna karta

Izdaje se automatski, za neplaćen parking duži od 15 min

Pretplatna karta

Unapred, kupovinom pretplatne karte na blagajni ili onlajn

SMS poruke

Slanjem SMS poruke sa mobilnog

Gotovina

Na licu mesta može da se plati inkasantu

Parkomati

Na nekom od aparata koji se nalaze na parkinzima

Parking kartice

Kupovinom parking kartice na obližnjem kiosku

Povlašćena karta

Unapred, kupovinom povlašćene karte na blagajni

Pretplatna karta

Unapred, kupovinom pretplatne karte na blagajni ili onlajn

Dnevna karta

Izdaje se automatski, za neplaćen parking duži od 15 min