Pretplatne parking karte

PPK - Pretplatne parking karte

Plaćanje naknade za korišćenje parking mista može se izvršiti kupovinom pretplatne parking karte. Kupovinu iste možete obaviti na blagajni preduzeća ili elektronskim putem. Shodno svojim potrebama, korisnici se opredeljuju za pojedinačnu zonu (I,II,III,IV), ili kupovinu mesečne pretplate koja obuhvata sve navedene zone (pretplata se ne odnosi na zatvorena parkirališta), kao i za period važenja pretplatne karte. Period pretplate može biti 1, 3, 6 ili 12 miseci.

NAPOMENA: Pri prvoj kupovini pretplatne parking karte neophodno je dostaviti saobraćajnu dozvolu na uvid. Dostavljanje dokumenata moguće je izvršiti na blagajni preduzeća ili elektronskim putem na [email protected].

Pretplatne parkirne karte za sve građane

Zone: I, II, III i IV
  • Neograničeno vrime parkiranja
  • Preko 3.000 parking mista
  • Više od 50 ulica širom varoši
  • Period pretplate može biti 1, 3, 6 ili 12 miseci
Povlašćene parking karte

Fizička lica – stanari i Osobe sa invaliditetom imaju mogućnost korišćenja parkirališta pod povlašćenim uslovima ukoliko im preduzeće, na osnovu podnetog zahteva, odobri pravo na povlašćenu parking kartu.

Za fizička lica - stanare

Povlašćeni uslovi
  • Pristupačna cina
  • Preko 3000 parking mista
  • Više od 50 ulica širom varoši

Osobe sa invaliditetom

Povlašćeni uslovi
  • Pristupačna cina
  • 46 namenskih parking mista
  • Izdato preko 290 odobrenja