Cjenovnik

Zona I - Crvena zona

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat45.839.1755.00
2Poslovna kartaDan340.0068.00408.00
3Misečna pretplatna kartaMisec3,465.00693.004,158.00
4Misečna povlašćena karta za stanareMisec665.00133.00798.00
5Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca9,870.001,974.0011,844.00
6Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci18,700.003,740.0022,440.00
7Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci35,320.007,064.0042,384.00
8Karta za rezervisane parkinge od 7-15 satiMisec10,750.002,150.0012,900.00
9Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sataMisec12,875.002,575.0015,450.00

Zona II - Žuta zona

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat37.507.5045.00
2Poslovna kartaDan215.0043.00258.00
3Misečna pretplatna kartaMisec2,575.00515.003,090.00
4Misečna povlašćena karta za stanareMisec535.00107.00642.00
5Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca7,340.001,468.008,808.00
6Pretplatna karta na 6 miseci6 miseci13,905.002,781.0016,686.00
7Pretplatna karta na 12 miseci12 miseci26,265.005,253.0031,518.00
8Karta za rezervisane parkinge od 7-15 satiMisec7,170.001,434.008,604.00
9Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sataMisec10,725.002,145.0012,870.00

Zona III - Zelena zona

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Poslovna karta (5-15 sati)Dan100.0020.00120.00
2Misečna pretplatna kartaMisec1,715.00343.002,058.00
3Misečna povlašćena karta za stanareMisec400.0080.00480.00
4Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca4,895.00979.005,874.00
5Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci9,270.001,854.0011,124.00
6Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci17,510.003,502.0021,012.00
7Karta za rezervisane parkinge od 5-15 satiMisec5,015.001,003.006,018.00
8Karta za autobuseDan500.00100.00600.00

Zona IV - Plava zona

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat25.005.0030.00
2Poslovna kartaDan210.0042.00252.00
3Misečna pretplatna kartaMisec2,150.00430.002,580.00
4Misečna povlašćena karta za stanareMisec400.0080.00480.00
5Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca6,125.001,225.007,350.00
6Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci11,610.002,322.0013,932.00
7Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci21,930.004,386.0026,316.00
8Karta za rezervisane parkinge od 7-15 satiMisec5,725.001,145.006,870.00
9Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sataMisec8,585.001,717.0010,302.00

Zona I, II, III i IV - korištenje parkirnih mista u svim zonama

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat25.005.0030.00
2Poslovna kartaDan210.0042.00252.00
3Misečna pretplatna kartaMisec2,150.00430.002,580.00
4Misečna povlašćena karta za stanareMisec400.0080.00480.00
5Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca6,125.001,225.007,350.00
6Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci11,610.002,322.0013,932.00
7Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci21,930.004,386.0026,316.00
8Karta za rezervisane parkinge od 7-15 satiMisec5,725.001,145.006,870.00
9Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sataMisec8,585.001,717.0010,302.00

Zatvoreno parkiralište "Mlična peca"

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat25.005.0030.00
2Poslovna kartaDan210.0042.00252.00
3Misečna pretplatna kartaMisec2,150.00430.002,580.00
4Misečna povlašćena karta za stanareMisec400.0080.00480.00
5Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca6,125.001,225.007,350.00
6Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci11,610.002,322.0013,932.00
7Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci21,930.004,386.0026,316.00
8Karta za rezervisane parkinge od 7-15 satiMisec5,725.001,145.006,870.00
9Karta za rezervisane parkinge u toku 24 sataMisec8,585.001,717.0010,302.00

Zatvoreno parkiralište "Otvoreni univerzitet"

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Dnevna karta - od momenta izdavanja/popunjavanja važi 24 sataDan833.33166.671,000.00
2Misečna pretplatna kartaMisec4,650.00930.005,580.00
3Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca13,250.002,650.0015,900.00
4Pretplatna karta za 6 miseca6 miseci25,110.005,022.0030,132.00
5Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci47,430.009,486.0056,916.00
6Misečna pretplatna karta za vozila državnih organa i organa lokalne samoupraveMisec3,495.00699.004,194.00

Parkiralište "Depo"

R. br.Vrsta parking karteJed. mereCena bez PDV-aPDVCena
1Satna kartaSat37.507.5045.00
2Misečna pretplatna kartaMisec2,575.00515.003,090.00
3Misečna povlašćena karta za stanareMisec535.00107.00642.00
4Pretplatna karta za 3 miseca3 miseca7,340.001,468.008,808.00
5Pretplatna karta za 6 miseci6 miseci13,905.002,781.0016,686.00
6Pretplatna karta za 12 miseci12 miseci26,265.005,253.0031,518.00
7Karta za teretna dostavna i kombi vozilaDan365.0073.00438.00
8Misečna karta za teretna dostavna i kombi vozila - dozvoljeno vrime parkiranja za kombi vozila i teretna dostavna vozila do 4 tone: 5,00-7,00, 13,00-14,00 satiMisec3,640.00728.004,368.00
9Misečna karta za zakupce pijačnih tezgi uz legitimaciju JKP "Subotičke pijace" SubaticaMisec2,000.00400.002,400.00

Cinovnik ostalih komunalnih usluga

R.br.Vrsta komunalne uslugeCina bez PDV-aPDVCina
1Uklanjanje na "Depo" vozila mase do 800 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa.4,166.67833.335,000.00
2Uklanjanje na "Depo" vozila mase od 801-1.500 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na mistu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa.7,500.001,500.009,000.00
3Uklanjanje na "Depo" vozila mase preko 1.501 kg nepropisno parkiranih ili zaustavljenih, odnosno odbačejena na miestu di je dopušteno zaustavljanje i parkiranje, sa čuvanjem u trajanju od 24 časa.11,250.002,250.0013,500.00
4Dajnina za svaki početi čas (nakon kad istekne 24 časa).12.502.5015.00
5Usluga započete intervencije na odvoženju nepropisno parkiranog vozila.2,083.33416.672,500.00
6Postavljanje uređaja za spriječavanje odvoženja vozila.2,083.33416.672,500.00
7
Izrada kartice za elektronsku naplatu parkiranja - ENP.
416.6783.33500.00