Повлашћена паркинг карта

Повлашћена паркинг карта

480,00 RSD9.576,00 RSD

Физичка лица – станари имају могућност коришћења паркиралишта под повлашћеним условима уколико им предузеће, на основу поднетог захтева, одобри право на повлашћену паркинг карту.

Услови су:

да је физичко лице (станар) пријављен на адресу становања на подручју зоне за коју тражи повлашћену паркинг карту,
да је возило регистровано на име станара (прихвата се и уговор о купопродаји или уговор о поклону).

ПДВ урачунат у цену и нема скривених трошкова.

ПАРКИНГ

ЦРВЕНА ЗОНА, ЖУТА ЗОНА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ПЛАВА ЗОНА, МЛЕЧНА ПИЈАЦА, ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ

ПЕРИОД ПРЕТПЛАТЕ

1 MЕСЕЦ, 2 МЕСЕЦА, 3 МЕСЕЦА, 4 МЕСЕЦА, 5 МЕСЕЦИ, 6 МЕСЕЦИ, 7 МЕСЕЦИ, 8 МЕСЕЦИ, 9 МЕСЕЦИ, 10 МЕСЕЦИ, 11 МЕСЕЦИ, 12 МЕСЕЦИ