Privilegirane parkirne karte za osobe s invaliditetom

Privilegirane karte

POTREBNA DOKUMENTACIJA
  • Rješenje Sekretarijata za društvene djelatnosti
  • Fotografija (2,5x3 cm ili 3x3,5 cm)
  • Registracija vozila
  • Identifikacijska kartica

UVJETI ZA IZDAVANJE PARKIRNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

JKP “Parking” Subotica izdaje parkirne karte za osobe sa invaliditetom samo na osnovu Odluke Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

Parkirne karte za osobe sa invaliditetom izdaju se za tekuću godinu u JKP „Parking“ Subotica, Đure Đakovića br. 23., uz potrebnu dokumentaciju:

1) Riješenje Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice,
2) Fotografija (2,5×3 cm ili 3×3,5 cm),
3) Prometna iskaznica i
4) Osobna iskaznica

U smislu člana 5. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku besplatnog korišćenja javnih parkirališta na teritoriji Grada Subotice određenim kategorijama invalida („Službeni glasnik Grada Subotice“ broj 40/ 2021. – u daljnjem tekstu: Pravilnik), pravo na parkirnu kartu za osobe s invaliditetom mogu ostvariti sljedeće osobe s invaliditetom:

1) osobe s invaliditetom čiji su ekstremiteti neophodni za upravljanje vozilom s najmanje 70% tjelesnog oštećenja;
2) osobe koje boluju od distrofije, paraplegije, multiple skleroze i cerebralne paralize sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja;
3) osobe s oštećenjem vida najmanje 90%;
4) ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV skupine invaliditeta i
5) osobe na dijalizi, ako im vozilo služi za osobni prijevoz.

U smislu članka 8. Pravilnika, pravo na besplatno korištenje obilježenih parkirnih mjesta može ostvariti osoba iz članka 5. ovog Pravilnika pod uvjetom:

1) da ima prebivalište na području Grada;
2) da je vlasnik ili korisnik vozila na temelju ugovora o financijskom leasingu;
3) da je vozilo registrirano na osobu iz članka 5. ovoga pravilnika ili na osobu koja s njim živi u zajedničkom kućanstvu i
4) da je vozilo registrirano na SU registarske oznake.

NAPOMENA:
Detaljnije informacije o uslovima za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje obeleženih parkirnih mesta korisnici mogu dobiti u SEKRETARIJATU ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI GRADSKE UPRAVE GRADA SUBOTICE.

REZERVIRANA PARKIRNA MJESTA

Mjesečna povlaštena karta za osobe s invaliditetom pokriva parkiranje u zoni na koju se karta odnosi, na bilo kojem parkirnom mjestu.
U svakoj zoni imamo rezervirana parkirna mjesta za naše sugrađane, osobe s invaliditetom, koja su označena na donjoj karti.