Kedvezményes parkolójegyek fogyatékkal élőknen

Kedvezményes jegyek

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
  • Társadalmi Tevékenységért Felelős Titkárság határozata
  • Fotó (2,5x3 cm vagy 3x3,5 cm)
  • Jármű regisztráció
  • személyi igazolvány

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK PARKOLÓJEGY KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI

A JKP „Parking” Szabadka csak a Szabadka Város Önkormányzata Szociális Tevékenységek Titkárságának határozata alapján bocsát ki parkolójegyet fogyatékkal élők számára.

A mozgássérültek parkolójegyeit a tárgyévre a JKP „Parking” Szabadka, Đure Đakovića 1. szám alatt állítják ki. 23., a szükséges dokumentációval:

1) Szabadka Város Önkormányzata Társadalmi Tevékenységért Felelős Titkárság határozata,
2) Fénykép (2,5×3 cm vagy 3×3,5 cm),
3) Jogosítvány és
4) Személyi igazolvány

A Szabadka Város területén lévő nyilvános parkolóhelyek egyes fogyatékkal élők általi ingyenes használatának feltételeiről, módjáról és rendjéről szóló Szabálykönyv 5. pontja értelmében („Szabadka Város Hivatalos Lapja” 40/ sz. 2021 – a továbbiakban: Szabálykönyv), a fogyatékkal élők parkolójegyének joga a következő fogyatékos személyeket szerezheti meg:

1) fogyatékkal élők, akiknek a végtagjai legalább 70%-os testi sérüléssel a jármű vezetéséhez szükségesek;
2) dystrophiában, bénulásban, sclerosis multiplexben és agyi bénulásban szenvedők, akiknek legalább 70%-os testi károsodása van;
3) legalább 90%-os látássérült személyek;
4) háborús és békeidős katonai rokkantok, polgári háborús rokkantok I-IV rokkantsági csoportba és
5) dialíziskezelésben részesülők, ha járművüket személyszállításra használják.

A Szabálykönyv 8. cikke értelmében a megjelölt parkolóhelyek ingyenes használatának jogát a jelen Szabálykönyv 5. cikkében szereplő személy gyakorolhatja, feltéve, hogy:

1) a város területén lakóhellyel rendelkezni;
2) a jármű tulajdonosa vagy használója pénzügyi lízingszerződésen alapul;
3) a járművet e szabálykönyv 5. cikke szerinti személynek vagy vele közös háztartásban élő személynek regisztrálták, és
4) a járművet SU rendszámmal regisztrálták.

MEGJEGYZÉS:
A megjelölt parkolóhelyek ingyenes használati jogának gyakorlásának feltételeiről a felhasználók a SZABADSÁG VÁROS VÁROSIGAZGATÁSÁNAK TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TITKÁRSÁGÁN kaphatnak részletesebb tájékoztatást.

FOGLALT HELYEK

A fogyatékkal élők kedvezményes havijegye a jegy hatálya alá tartozó övezetben, bármely parkolóhelyen történő parkolásra vonatkozik.
Minden zónában parkolóhelyet foglaltunk le polgártársainknak, mozgássérülteknek, melyeket az alábbi térképen jelölünk.