Повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом

Повлашћене карте

Потребна документација
  • Решење Секретаријата за друштвене делатности
  • Фотографија (2,5x3 цм или 3x3,5 цм)
  • Саобраћајна дозвола
  • Лична карта

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЈКП „Паркинг“ Суботица издаје паркинг карте за особе са инвалидитетом само на основу Решења Секретаријата за друштвене делатности Градске управе Града Суботице.

Паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се за текућу годину у ЈКП „Паркинг“ Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 23., уз потребну документацију:

1) Решење Секретаријата за друштвене делатности Градске управе Града Суботице,
2) Фотографија (2,5×3 цм или 3×3,5 цм),
3) Саобраћајна дозвола и
4) Лична карта

У смислу члана 5. Правилника о условима, начину и поступку бесплатног коришћења јавних паркиралишта на територији Града Суботице од стране одређених категорија инвалида („Службени лист Града Суботице“ бр. 40/2021 – у даљем тексту: Правилник), право на паркинг карту за особе за инвалидитетом могу остварити следеће особе са инвалидитетом:

1) инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом са најмање 70% телесног оштећења;
2) лица оболела од дистрофије, параплегије, мултиплекс склерозе и церебралне парализе са најмање 70% телесног оштећења;
3) лица која имају оштећење вида најмање 90%;
4) ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и
5) лица на дијализи, ако им возило служи за њихов лични превоз.

У смислу члана 8. Правилника право на бесплатно коришћење обележених паркинг места може да оствари лице из члана 5. овог правилника под условом:

1) да има пребивалиште на територији Града;
2) да је власник или корисник возила на основу уговора о финансијском лизингу;
3) да је возило регистровано на лице из члана 5. овог правилника или на лице које живи са њим у заједничком домаћинству и
4) да је возило регистровано на SU регистарске таблице.

НАПОМЕНА:
ближе информације о условима остваривања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места корисници могу да добију у СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ.

РЕЗЕРВИСАНА МЕСТА

Месечна повлашћена карта за особе са инвалидитетом покрива паркирање у зони на коју се карта односи, на било које паркинг место.
У свакој зони за наше суграђане, особе са инвалидитетом, имамо резервисана паркинг места која су обележена на мапи испод.