Паркинг картице

Куповина паркинг картице

Паркинг картице се могу пронаћи у оближњим трафикама, при чему се можете одлучити за куповину сатне картице у трајању од сат или два сата или за куповину пословне карте која важи за цео дан.

Попуњавање паркинг картице

  1. Корисник је дужан да на овој паркинг карти знаком „X“ уочљиво прецрта хемијском оловком: годину, месец и дан у којем користи паркинг место, сат и минут у коме је паркирање започето.
  2. Корисник паркирања дужан је да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег веробранског стакла возила.
  3. Ова карта за паркирање се користи једнократно.
  4. Неистицање или непрописно коришћење ове карте, подлеже санкцијама у складу са одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима.
  5. Фалсификовање се кажњава по Закону.