Parking kartice

Kupovina parking kartice

Parking kartice se mogu pronaći u obližnjim trafikama, pri čemu se možete odlučiti za kupovinu satne kartice u trajanju od sat ili dva sata ili za kupovinu poslovne karte koja važi za ceo dan.

Popunjavanje parking kartice

  1. Korisnik je dužan da na ovoj parking karti znakom „X“ uočljivo precrta hemijskom olovkom: godinu, Misec i dan u kojem koristi parking misto, sat i minut u kome je parkiranje započeto.
  2. Korisnik parkiranja dužan je da vidljivo istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila.
  3. Ova karta za parkiranje se koristi jednokratno.
  4. Neisticanje ili nepropisno korišćenje ove karte, podleže sankcijama u skladu sa odredbama Odluke o javnim parkiralištima.
  5. Falsifikovanje se kažnjava po Zakonu.