Повлашћене паркинг карте за станаре

Повлашћене карте

Потребни услови
  • Зона у којој је станар пријављен
  • Регистрација возила на име станaра
  • Најмање тридесет дана
  • Најдуже годину дана

Како поднети захтев?

Корисници могу поднети захтев лично, на благајни Предузећа или електронским путем, при чему је потребно доставити очитану личну карту и саобраћајну дозволу.

Услови за издавање паркинг карте за физичка лица - станаре

Период издавања повлашћене паркинг карте, у зависности од захтева корисника, може бити најмање 30 дана, а најдуже годину дана, само за једно возило у власништву.