Radno vrime 1. novembra 2023. godine.

JKP Parking Subotica obavištava svoje korisnike da dana 01. novembra 2023., u sridu, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim dilovima grada, kao ni na zatvorenim parkinzima.

U sridu neće radit ni blagajna preduzeća.